تبلیغات
احمد كلانترنژاد - دبیر علوم تجربی - علوم سال سوم دوره راهنمایی - فصل 2 – اتم ها و تركیب های شیمیایی
 
احمد كلانترنژاد - دبیر علوم تجربی
علمی - آموزشی - كمك درسی
درباره وبلاگ


سلام - من احمد كلانترنژاد فوق لیسانس زمین شناسی و دبیر علوم تجربی ناحیه 6 مشهد مقدس به شما خوش آمد می گویم . این وبلاگ در جهت كمك به تدریس آسان علوم تجربی و استفاده دانش آموزان و همكاران طراحی شده است و استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.در این مسیر منتظر ارائه پیشنهادها یا انتقادات سازنده تان هستم . با مراجعه به قسمت ابزار مترجم این وبلاگ می توانید مطالب آن را به 36 زبان زنده دنیا ترجمه و مطالعه نمایید.

مدیر وبلاگ : احمد كلانترنژاد
مطالب اخیر
نظرسنجی
دوست دارید چگونه مطالبی در وبلاگ منتشر گردد؟
پیوند میان اتم ها و فرمول شیمیایی

امروزه برای نمایش نوع عنصرها و تعداد اتم های سازنده تركیب شیمیایی از كنار هم قرار دادن نماد شیمیایی آن عنصرها استفاده می شود. با این كار عبارتی بدست می آید كه فرمول شیمیایی نامیده اند.
برای نمونه اكسیژن و نیتروژن را به ترتیب با فرمول های شیمیایی O2 ، N2 و نیز كربن دی اكسید آب را به ترتیب با فرمول های شیمیایی H2O, CO2 نشان می دهند.


همانگونه كه مشاهده می كنید فرمول شیمیایی آب H2O است. در این فرمول H نماد شیمیایی هیدروژن و o نماد اكسیژن است. در ضمن عدد 2 پیوند كووالانسی نوعی نیروی جاذبه بسیار قوی است كه اتم ها را در یك مولكول محكم كنار هم نگه می دارد.
هرمولكول ذره ی سازنده ی ماده ای است كه به آن تركیب مولكولی گفته می شود. آب یك تركیب مولكولی است. یك قطره آب از تجمع میلیاردها مولكولی آب تشكیل شده است.

((بقیه را در ادامه مطلب مطالعه كنید.))

                                                      ((اعلم نظر یادتان نرود.))
  یون ها، ذره هایی با بارالكتریكی:

اتم به رغم داشتن الكترون و پروتون، ذره ای خنثی است. زیرا تعداد الكترون ها و تعداد پروتون ها در هر اتم با یكدیگر برابر است.
مواد بسیاری وجود دارد كه یون ها ذره های سازنده آن هستند. به این مواد تركیب های یونی می گویند. همانطور كه در قطب هم نام دو آهن ربا، یكدیگر را دفع و دو قطب ناهم نام آن ها، یكدیگر را جذب می كنند. بارهای الكتریكی نیز چنین رفتاری دارند. دو بار الكتریكی هم نام یكدیگر را میرانند و دو بار الكتریكی ناهم نام یكدیگر را می ربایند.
   رانش یا دافعه ی دو بار هم نام ربایش یا جاذبه ی دو بار هم نام

این جاذبه در میان یون های با بار نام هم نام نوعی پیوند شیمیایی ایجاد می كند كه پیوند یونی معروف است. در تركیب های یونی یون ها توسط پیوندهای یونی كنار هم قرار گرفته اند. سدیم و كلر با هم واكنش می دهند و در یك واكنش بسیار گرماده یك تركیب یونی به نام سدیم، كلرید ایجاد می كنند، سدیم كلرید همان نمك خوراكی است.

دانشمندان سدیم كلرید را به صورت Nacl نشان می دهند. Nacl فرمول شیمیایی نمك خوراكی است. در این فرمول شیمیایی Na نماد شیمیایی سدیم و Cl نماد شیمیایی كلر است.
در تركیب های یونی مولكول های جدا از هم دیده نمی شود بلكه میلیاردها یون مثبت و منفی بصورت نشان داده شده در شكل صفحه قبل كنار هم قرار گرفته اند.
   یك ویژگی مهم تركیب های یونی :

هنگامی كه یك تركیب یونی در آب حل می شود پیوندهایی كه یون ها را در این نوع تركیب ها كنار هم نگه می دارند به آسانی شكسته می شوند. در واقع مولكول های آب سبب می شوند كه این یون ها از یكدیگر جدا و در محلول پراكنده می شوند، پراكنده شدن این ذره ها در آب رسانایی الكتریكی محلول حاصل را بصورت چشمگیری تغییر می دهد.    اسیدها و بازها، نمونه دیگری از تركیب های شیمیایی:

اسیدها و بازها دسته مهمی از تركیب های شیمیایی هستند . سركه، آب لیمو، جوهر نمك، آسپرین و حتی ویتامین ث از جمله اسیدها هستند. گرد باز كننده لوله های فاضلاب ، مایع سفید كننده، جوش شیرین و مایعی كه بر اثر فشار از پوست پرتغال بیرون می آید از جمله بازهایی هستند كه روزانه با آنها سر و كار دارید.
اسیدها دسته ای از مواد با خواص مشابه اند. همه ی اسیدها مزه ترش دارند و با فلزها و بازها واكنش می دهند. در حالی كه بازها همه تلخ مزه اند و آغشته شدن پوست دست به آن ها حالتی صابون مانند بوجود می آورد. محلول بازها و اسیدها در آب جریان برق را از خود عبور می دهد و به این علت، اسیدها و بازها را می توان جزو الكترولیت ها بشمار آورد.
اسیدها و بازها را می توان به كمك آزمون های شیمیایی شناسایی كرد. رنگ های خوراكی بسیاری یافت می شود كه در اسیدها یك رنگ و در بازها رنگ دیگری دارند. به این مواد رنگی شناساگر می گویند.
   محاسبه كنید :
فرمول شیمیایی برخی از تركیب های شیمیایی در زیر داده شد است:
الف – هر فرمول CH4 دو عنصر كربن و هیدروژن، در تركیب ; C6H12O6 سه عنصر اكسیژن، در تركیب HCL دو عنصر هیدروژن و كلر و در تركیب NO2 دو عنصر نیتروژن و اكسیژن بكار رفته است.
ب – فرمول وجود چند اتم از هر نوع عنصر را در ساختار مولكول های آن تركیب نشان می دهد؟

NO2; HCL; C6H12O6 ; CH4
در تركیب CH4 یك اتم كربن و 4 اتم هیدروژن‌، در تركیب C6H12O66 اتم كربن، 12 اتم نیتروژن،‌و 2 اتم اكسیژن بكار رفته است.
   فكر كنید
با دقت به شكل بخشی از شبكه ی بلوری نمك خوراكی (شكل صفحه قبل) نگاه كنید. آیا می توانید نیروهای جاذبه ای را كه باعث ایجاد این شبكه ی بلوری شده است مشخص كنید؟

در شبكه ی بلوری نمك، یون سدیم دارای بار الكتریكی مثبت و یون كلرید دارای بار الكتریكی منفی است . نیروی جاذبه ی بین این دو یون مثبت و منفی باعث ایجاد یك شبكه بلوری در نمك خوراكی می شوند. (پیوند یونی)    سؤال از متن فصل 2 :
1 – دانشمندان برای نمایش مولكول ها و تركیب های شیمیایی از چه شیوه ای استفاده می كنند؟

آن ها شیوه ویژه ای را بكار می برند، به این صورت كه نماد شیمیایی عنصرهای سازنده آن ها را كنار هم قرار می دهند. به این شیوه ی نمایش فرمول های شیمیایی می گویند.    2 – پیوند كووالانسی چیست؟

نوعی نیروی جاذبه است كه اتم ها را در یك مولكول محكم كنار هم نگه می دارد.    3 – تركیب مولكولی را تعریف كنید؟

از كنار هم قرارگرفتن شمار زیادی از یك نوع مولكول ماده ای بدست می آید كه تركیب مولكولی گفته می شود.    4 – چرا اتم به رغم داشتن الكترون و پروتون ذره ای خنثی است؟

زیرا تعداد الكترون ها و تعداد پروتون ها در هر اتم با یكدیگر برابر است.    5 – تركیب های یونی چیست؟

مواد بسیاری وجود دارد كه یون ذره های سازنده ی آن هستند. به این مواد تركیب های یونی می گویند.    6 – در شبكه ی بلوری سدیم كلرید یون های سدیم و كلرید چگونه قرار گرفته اند؟

یون های سدیم و كلرید در شبكه بلوری سدیم كلرید بوسیله پیوندهای قوی یونی بطور بسیار منظمی در كنار هم قرارگرفته اند.    7 – محلول الكترولیت و غیرالكترولیت را تعریف كنید؟

ماده ای كه محلول آن جریان برق را از خود عبور می دهد الكترولیت و ماده ای كه محلول آن در آب جریان برق را از خود عبور نمی دهد، غیرالكترولیت نام دارد.    8 – مواد رنگی شناساگر چیست؟

رنگ های خوراكی بسیاری یافت می شوند كه در اسیدها یك رنگ و در بازها رنگ دیگری دارند. به این مواد رنگی شناساگر می گویند.  

نوع مطلب : درسی - آموزش علوم سوم راهنمایی، شیمی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه چهارم اردیبهشت 1397 04:51 ق.ظ

Appreciate it. A lot of info.

viagra buy online usa can u buy viagra over the counter cheap generic viagra sildenafil uk buy buy viagra soft online buy cheap viagra levitra price of viagra where can you buy viagra from how can i order viagra online
جمعه سوم فروردین 1397 05:07 ب.ظ

This is nicely expressed! .
pastillas cialis y alcoho cialis y deporte cialis generique weblink price cialis buying cialis on internet cheap cialis cialis professional yohimbe cialis online deutschland sialis cialis patent expiration
یکشنبه بیست و هفتم اسفند 1396 11:59 ب.ظ

Many thanks! Helpful stuff!
cialis 5 mg funziona canadian drugs generic cialis cialis sans ordonnance cialis for daily use online prescriptions cialis venta de cialis canada cialis name brand cheap walgreens price for cialis recommended site cialis kanada cuanto cuesta cialis yaho
دوشنبه پنجم دی 1390 11:22 ب.ظ
سلام خسته نباشید.وبلاگ خوبیدارین.درموردپلیمر اگه میشه بحث کنید.ممنون
پنجشنبه بیست و هشتم مهر 1390 06:58 ق.ظ
ببخشید نگفتم من مریم هستم برای سوال قبل .
پنجشنبه بیست و هشتم مهر 1390 06:56 ق.ظ
ممنون وبلاگتون عالیه فقط یک سوال چرا زمانی تخم مرغ رادرون یک ظرف اسید میاندازیم پوستهی آن تغییر میکند و دارای فرو رفتکی میشود .
و یک سوال دیگر وایتکس اسید است یا باز ؟ ممنون من دانش آموز سال سوم راهنمایی هستم خیلی ممنون
دوشنبه چهارم آبان 1388 07:02 ب.ظ
هوای اطراف زمین،‌مخلوطی از چند گاز است. با مطالعه جدول زیر اجزای هوای خشك را بشناسید.
نیتروژن78 درصد
اكسیژن 21 درصد
آرگون9/0 درصد
كربن دی اكسید03/0 درصد
مواد دیگربه مقدار ناچیز
در هوا مقداری هم بخار وجود دارد. اگر چه مقدار آن نسبت به اجزای دیگر كم است. اما در تحولات مهم آب و هوایی مانند ایجاد، ابر،مه ، باران ، برف دخالت كامل دارد.
مقدار بخار آب موجود در هوا،‌در زمانهای مختلف و از محلی به محل دیگر بسیار متفاوت است. این مقدار بین صفر در نواحی خشك و بیابانی تا حدود 5 درصد نواحی مرطوب استوایی تغییر می كند. تقریباً 90 درصد بخار آب موجود در هوا تا ارتفاع 5 كیلومتری سطح زمین جای دارد.
دوشنبه چهارم آبان 1388 04:44 ب.ظ
سلام. من دانشجوی سال سوم شیمی هستم. سوالی دارم كه فكر كردم شاید شما بتونید از پسش بر بیایید. می خواستم بدونم كه چند در صد آب در هوا وجود دارد و این آب یعنی همانH2O كجای هواست با توجه به اینكه در تركیب هوا آب وجود نداره و O2 و H2و N2 و CO2 وجود داره. ممنون می شم اگه راهنمائیم كنید. جواب رو یا همین جا بذارید یا تو نرات وبلاگم. باز هم ازتون متشكرم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
free counters