احمد كلانترنژاد - دبیر علوم تجربی
علمی - آموزشی - كمك درسی
درباره وبلاگ


سلام - من احمد كلانترنژاد فوق لیسانس زمین شناسی و دبیر علوم تجربی ناحیه 6 مشهد مقدس به شما خوش آمد می گویم . این وبلاگ در جهت كمك به تدریس آسان علوم تجربی و استفاده دانش آموزان و همكاران طراحی شده است و استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.در این مسیر منتظر ارائه پیشنهادها یا انتقادات سازنده تان هستم . با مراجعه به قسمت ابزار مترجم این وبلاگ می توانید مطالب آن را به 36 زبان زنده دنیا ترجمه و مطالعه نمایید.

مدیر وبلاگ : احمد كلانترنژاد
مطالب اخیر
نظرسنجی
دوست دارید چگونه مطالبی در وبلاگ منتشر گردد؟
مدل های گوناگونی برای اتم

به یاد دارید كه دموكریت برای اتم ها شكل های گوناگونی تصور می كرد. در حالی كه دالتون اتم ها را ذره هایی كروی می دانست. اتم آن قدر كوچك است كه نمی توان آن را دید اما مانند جسمی كه درون جعبه است و دیده نمی شود، می توان با بررسی رفتاری كه از خودشان می دهد، در مورد شكل دو ویژگی های آن حدسهایی زد. جوزف تامسون دانشمند انگلیسی، دیدگاه دالتون مبنی بر كروی بودن شكل اتم را پذیرفت اما برخلاف او كه اتم را مانند یك ساچمه فنری، كره ای توپر و سفت و بدون ساختار درونی تصور می كرد، تامسون درباره ساختار اتم نظر دیگری داشت:

چهارده سال پس از تامسون یعنی در سال 1911 میلادی ارنست رادفورد دانشمند نیوزیلندی در دوستی مدل تامسون برای اتم تردید كرد. وی پس از آزمایش های بسیار ساختار دیگری برای اتم پیشنهاد كرد و مدل تازه ای برای آن ارائه داد.

رادفورد در مدل خود بار مثبت هسته ای اتم را به ذره هایی به نام پروتون نسبت داد. بارالكتریكی پروتون به اندازه ی بار الكترون است. در حالی كه اندازه گیریها نشان داده است كه جرم پروتون حدود دو هزار بار بیشتر از جرم یك الكترون است.
دو سال پس از رادفورد یعنی در سال 1913 میلادی، نیلز بورد دانشمند دانماركی، مدل اتمی رادفورد را برای توجیه برخی از ویژگیهای اتم نارسا دانست و از این رو مدل دیگری برای اتم پیشنهاد كرد.
گفتنی است مدل بور علیرغم نارسا بودن اطلاعات سودمندی درباره ساختار هر اتم در اختیار ما می گذارد.

منبع: شبكه آموزشی رشد.

                                                  ((اعلام نظر یادتان نرود.))

دیگر ذره های سازنده اتم :

" جیمز چادویك"  دانشمند انگلیسی، 20 سال پس از بور كشف كرد كه در هسته ی اتم علاوه بر پروتون، ذره دیگری نیز وجود دارد. او این ذره را كه جرم آن تقریباً با جرم پروتون برابر است بارالكتریكی ندارد. نوترون به این ترتیب، وجود سه ذره ساختار اتم ثابت شد.

جای ذره

جرم نسبی(نسبت به جرم الكترون)

بارالكتریكی نسبی

نام ذره

درون هسته

درون هسته

اطراف هسته

1840

1840

1

1+

0

1-

پروتون

نوترون

الكترون

همان طور كه می دانید 109 عنصر شناخته شده است. اتم های سازنده ی هر یك از این عنصرها، عدد اتمی ویژه خود را دارند. برای نمونه، اتم هیدروژن ساده ترین اتم شناخته شده است و تنها یك پروتون هسته ای آن را می سازد، عدد اتمی این اتم یك است. عنصر بعد از هیدروژن هلیم است. این عنصر دو پروتون و دو نوترون در هسته خود دارد. بنابراین عدد اتمی آن 2 است. اگر عنصرهای شناخته شده را به ترتیب افزایش عدد اتمی آن ها، كنار هم قرار دهیم، جدولی بدست می آید كه به آن جدول تناوبی عنصرها می گویند. در این جدول برای نمایش عنصرها از نمادهای ویژه ای استفاده می كنند كه نمادهای شیمیایی نامیده می شوند. عدد اتمی و عدد جرمی، دو ویژگی مهم یك اتم به شمار می اید. این دو ویژگی را بصورت عددهایی در سمت چپ نماد شیمیایی عنصر می نویسند. برای مثال (اتم هلیم، با دو پروتون (عدد اتمی :2) و دو نوترون (عدد جرمی 4=2+2) به صورت زیر نشان داده می شود:
4 ! عدد جرمی He
2 ! عدد اتمی

   نمادهای شیمیایی :

همان گونه كه گفتیم به حروفی كه در هر خانه ی جدول تناوبی عنصرها می بینید نماد شیمیایی می گویند. برای نمایش هر عنصر به جای نوشتن نام كامل آن از این نمادهای یك یا دو حرفی استفاده می شود.این نماد بیشتر از نام لاتین عنصرها گرفته شده اند. برای مثال، هیدروژن را با حرف H نشان می دهند. H نخستین حرف از نام لاتین این عنصر یعنی Hydrogen است. هم چنین نیتروژن را با حرف N نشان میدهند. این حرف نیز نخستین حرف از نام لاتین این عنصر یعنی Nitrogen است نام و نشانه ی شیمیایی برخی عنصرها در ص 8 كتاب وجود دارد.


همان گونه كه در جدول صفحه پیش دیده می شود در نشانه ی شیمیایی دو حرفی فقط حرف نخست را بزرگ می نویسند. برای مثال عنصر كلیسیم را با نشانه Ca نشان می دهند. نخستین حروف را به شكل C نشان می دهند. نخستین حرف را به شكل C(حرف بزرگ) و دومین حرف را به صورت a(حرف كوچك) می نویسند.
اتم هایی كه عدد اتمی یكسانی دارند ولی عدد جرمی آن ها با هم تفاوت می كند، در یك خانه از جدول تناوبی عنصرها قرار می گیرند. دانشمندان به چنین اتم هایی هم مكان یا ایزوتوپ می گویند. در واقع ایزوتوپ ها تنها در تعداد نوترون ها با یكدیگر تفاوت دارند و این سبب می شود كه جرم ایزوتوپ ها با هم متفاوت باشد. ایزوتوپ ها یك عنصر خواص شیمیایی دارند اما به عتل تفاوت اندكی كه در جرم آنها وجود دارد، در برخی از خواص فیزیكی وابسته به جرم مانند چگالی،‌تفاوت های ناچیزی با یكدیگر دارند.
   مقایسه كنید
جدول اتمی تامسون و مدل اتمی رادفورد چه شباهت ها و چه تفاوت هایی با یكدیگر دارند؟

شباهت ها :
‌1 – در هر دو مدل اتم كروی شكل است.
2 – در هر دو مدل الكترون دارای بار منفی است
3 – هر دو مدل اتم خنثی است و هر دو به یك اندازه بار مثبت و منفی دارند
   تفاوت ها:

1 - در مدل تامسون، بار مثبت خمیر كیك است. در مدل رادفورد، هسته در مركز اتم و عمده جرم اتم را تشكیل می دهد.
2- در مدل تامسون اتم تو پر و سفت است اما در مدل رادفورد بیشتر حجم اتم را فضای خالی تشكیل می دهد.
3 – در مدل اتمی تامسون، الكترون ها مانند كشمش درون خمیری از بار مثبت پخش شده اند. اما در مدل اتمی رادفورد، هسته ی اتم به وسیله ی الكترون ها محاصره شده است.
   مقایسه كنید .
مدل اتمی رادفورد با مدل اتمی بور چه شباهت ها و تفاوت هایی با یكدیگر دارند؟ شباهت ها :

1- در هر دو، هسته در مركز قرار دارد
2 – در هر دو هسته دارای بار مثبت و الكترون دارای بار منفی است
3 – حجم هسته ی اتم در مقایسه با حجم اتم بسیار كوچك است.

تفاوت ها :
1- د رمدل اتمی رادفورد، هسته ی اتم به وسیله الكترون ها محاصره شده است، اما در مدل بور، الكترون ها در مدارهایی به دور هسته می چرخند.
   فكر كنید :
مدل اتمی بور برای سه اتم مختلف در شكل زیر نشان داده شده است.
1 – تعداد الكترون ها ، پروتون ها و فوترون ها را در هر اتم مشخص كنید.

تعداد نوترون

تعداد پروتون

تعداد الكترون

نام اتم

2

2

2

سمت چپ

4

3

3

وسط

5

4

4

سمت راست

 


  2 – به مجموع تعداد پروتون های یك اتم، عدد اتمی آن می گویند.عدد اتمی هر اتم را مشخص كنید.

3 = تعداد پروتون = عدد اتمی (اتم سمت چپ)
3 = تعداد پروتون = عدد (اتم وسط)
4 = تعداد پروتون = عدد اتمی (اتم سمت راست)
   3 – كدام اتم سنگین تر است؟ چرا؟

عدد جرم اتمی سمت راست بیشتر از اتم وسط و اتم وسط بیشتر از سمت چپ است پس اتم سمت راست سنگین تر از بقیه اتم هاست. زیرا عدد جرمی آن از بقیه بیشتر است.    مقایسه كنید : ص 11 مدل بور در سه اتم در شكل روبه رو نشان داده شده است:1 – این سه اتم چه شباهتی با یكدیگر دارند؟
عدد اتمی همه ی آنها با هم برابر است و تعداد الكترون های آنها نیز با هم برابر است.

2 – این اتم ها چه تفاوتی با یكدیگر دارند؟
عدد جرمی این سه اتم با هم متفاوت است.

3 – هر یك از این اتم ها به چه عنصری تعلق دارند؟
هر سه این اتم ها، اتم هیدروژن هستند.

4- عدد اتمی و عدد جرمی هر یك از آن ها را معین كنید.
عدد اتمی آن ها برابر یك است. چون هر یك فقط یك پروتون دارند. عدد جرمی اتم است سمت چپ یك ، اتم وسط دو اتم سمت راست برابر سه است.
   فكر كنید :
برای اكسیژن سه ایزوتوپ در طبیعت یافت می شود. جدول رو به رو این ایزوتوپ ها و فراوانی آنها را در طبیعت نشان می دهد.
1 – عددهای نوشته شده در سمت چپ – بالا و پایین نماد شیمیایی ، چه معنایی دارند؟

ایزوتوپ

o188 o178 o168

تعداد ایزوتو های موجود در میان صد هزار اتم اكسیژن

99763 37 200كدام ایزوتوپ اكسیژن از همه سبك تر است؟ چرا؟
ایزوتوپ 16 از همه سبك تر است . چون عدد جرمی آن از بقیه كم تر است.

كدام ایزوتوپ اكسیژن در طبیعت بیشتر یافت می شود؟
ایزوتوپ 16 اكسیژن در طبیعت بیشتر یافت می شود.
 

نوع مطلب : درسی - آموزش علوم سوم راهنمایی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه سوم فروردین 1397 03:19 ب.ظ

Fantastic information, Thank you.
fast cialis online safe site to buy cialis online achat cialis en europe cialis prezzo in linea basso cialis baratos compran uk cialis generic availability walgreens price for cialis cialis 10mg prix pharmaci tesco price cialis cialis canadian drugs
یکشنبه بیست و هفتم اسفند 1396 10:04 ب.ظ

Many thanks! I appreciate this!
we recommend cialis info cialis sicuro in linea cialis online deutschland cialis 20mg tadalafil generic price cialis wal mart pharmacy enter site natural cialis cialis purchasing how do cialis pills work cheap cialis
سه شنبه شانزدهم مهر 1392 05:56 ب.ظ
اگه میشه بگین چرا هیدروزن نوترون ندارد
سه شنبه شانزدهم مهر 1392 05:55 ب.ظ
خیلی خوب بود ولی بچه ها یه سوال داشتم چرا هیدروزن نوترون نداره اگه میشه جوابشو بگین
شنبه سیزدهم مهر 1392 11:24 ب.ظ
با سلام خدمت جناب آقای كلانترنژاد
من واقعا از این وبلاگ شما استفاده کردم و امیدوارم مطالب هم درسی وهم علمی در این وبلاگ زیبا بگذارید .
با تشکر : مانی
سه شنبه نهم مهر 1392 02:42 ب.ظ
خخخخخخخخخخخخیلی ممنون
جمعه پنجم مهر 1392 11:03 ق.ظ
مرسی خوب بود
چهارشنبه سوم مهر 1392 06:19 ب.ظ
خیــــــلی عالی بود.. واقعا ممنــــونم آقــای کلانتر نژاد
چهارشنبه ششم شهریور 1392 07:33 ب.ظ
ولی کلا بد نبود
چهارشنبه ششم شهریور 1392 07:30 ب.ظ
در بخش (دیگر ذره های سازنده ی اتم) جیمز چاد و یک دانشمند انگلیسی اشتباه است در واقع (جیمز چادویک)اسم یک دانشمند انگلیسی است.این یک اشتباه خیلی بزرگ است.
احمد كلانترنژادممنون ازراهنمایی و دقت شما....تصحیح شد...
سه شنبه دهم اردیبهشت 1392 08:37 ق.ظ
پنجشنبه سی ام آذر 1391 07:59 ب.ظ
عالی یود خیلی ممنون
جمعه چهاردهم مهر 1391 07:22 ب.ظ
عالی
پنجشنبه ششم مهر 1391 12:28 ب.ظ
از شمابخاطراین وبلاگ سپاس گزارم
چهارشنبه سوم اسفند 1390 04:42 ب.ظ
لطفا از مطالب کلاس سوم بیشتر بگذارید
چهارشنبه هجدهم آبان 1390 06:52 ب.ظ
سلام ممنون از این مگالب به وب من هم سری بزنید
سه شنبه نوزدهم مهر 1390 08:05 ب.ظ
تفکر علت قرار گرفتن هیدروژن در سمت چپ بالای جدول تناوبی چیست؟
جمعه هشتم مهر 1390 07:34 ب.ظ
بسیار مطالب سودمندی بود با تشكر
جمعه بیست و هشتم مرداد 1390 05:31 ق.ظ
وبلاگ خیلی خوبی دارید امیدوارم همیشه موفق باشید
پنجشنبه بیست و پنجم آذر 1389 06:03 ب.ظ
آقا ببخشید اگه می توانید هر چه سریع تر عكس جدول تناوبی عنصر ها رو با كیفیت بالا برای دانلود بگزارید.
با تشكر
احمد كلانترنژادبا سلام .
جدول تناوبی عناصر به صورت زیبایی در مطالب قبلی قرار داده شده است و امكانات فوق العاده ای هم دارد .
چهارشنبه بیست و یکم مهر 1389 07:36 ب.ظ
ممنون از این وبتون عالیه من که حسابی استفاده کردم
سه شنبه چهاردهم مهر 1388 04:23 ب.ظ
سلام 5 اکتبر روز جهانی معلم مبارک
احمد كلانترنژادسلام. متشكرم و امیدوارم بر شما هم مبارك باشد.لطفا باز هم سری به ما بزنید. ممنون.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
free counters
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو