تبلیغات
احمد كلانترنژاد - دبیر علوم تجربی - علوم دوم راهنمایی - بخش اول – ماده و تغییرات آن
 
احمد كلانترنژاد - دبیر علوم تجربی
علمی - آموزشی - كمك درسی
درباره وبلاگ


سلام - من احمد كلانترنژاد فوق لیسانس زمین شناسی و دبیر علوم تجربی ناحیه 6 مشهد مقدس به شما خوش آمد می گویم . این وبلاگ در جهت كمك به تدریس آسان علوم تجربی و استفاده دانش آموزان و همكاران طراحی شده است و استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.در این مسیر منتظر ارائه پیشنهادها یا انتقادات سازنده تان هستم . با مراجعه به قسمت ابزار مترجم این وبلاگ می توانید مطالب آن را به 36 زبان زنده دنیا ترجمه و مطالعه نمایید.

مدیر وبلاگ : احمد كلانترنژاد
مطالب اخیر
نظرسنجی
دوست دارید چگونه مطالبی در وبلاگ منتشر گردد؟
بخش اول – ماده و تغییرات آن

تغییر و انواع آن:

می دانید كه ذوب شدن یخ یعنی تبدیل یخ جامد به آب مایع نمونه ای از تغییر در حالت ماده است این تغییر، از آب در حالت جامد (یخ) آغاز به آب در حالت مایع پایان می یابد.
تصویر زیر، شیوه ی قرارگرفتن مولكول های آب در دو حالت جامد و مایع چه تفاوت هایی با هم دارند؟

منبع: شبكه آموزشی رشد.

                                                                ((اعلام نظر یادتان نرود.))

درك وقوع یك تغییر همیشه به این سادگی نیست ممكن است با تغییرویژگی های دیگری از ماده همراه باشد. به این ویژگی ها خواص ماده گفته می شود.
خواص ماده بر دو نوعند. خواص فیزیكی و خواص شیمیایی.  خواص فیزیكی و تغییر فیزیكی:

هنگامی كه یك ورق كاغذ پاره می شود تنها ابعاد آن (یكی از خواص فیزیكی آن ورقه ی كاغذی) تغییر می كند. در این هنگام می گوئیم كه ورقه ی كاغذ تغییر فیزیكی كرده است. در این تغییر،جنس ورقه تغییری نمی كند. یعنی كاغذ به ماده ی دیگری تبدیل نمی شود.

فكر كنید :
در این متن به چند خاصیت فیزیكی گوگرد مشاهده شده است،‌با كشیدن خط زیر هر خاصیت آن ها را مشخص كنید:
«گوگرد جامد شكننده زردرنگی است كه در دمای 119ºCذوب می شود و در دمای 445ºC به جوش می آید. این نافلز جریان برق را از خود عبور نمی دهد وارد آب حل نمی شود» .

فكر كنید :
آیا می توان تغییر فیزیكی را به تغییر در شیوه ی قرارگرفتن ذره های سازنده یك ماده در كنار هم نسبت دارد؟

چون در تغییر فیزیكی خود ذرات هیچ تغیری نمی كند، بلكه جنبش و سرعت آن ها نسبت به همدیگر تغییر می كند.
   خواص شیمیایی و تغییر شیمیایی:

اگر با پاره شدن ورقه ی كاغذ جنس آن تغییر نمی كند ولی با سوزاندن آن، كاغذ به ماده ی تازه ای تبدیل می شود كه دیگر كاغذ خواص اولیه را ندارد. در این حالت كاغذ دچار یك تغییر شیمیایی شده است. تغییری كه طی آن از یك یا چند ماده، ماده یا مواد شیمیایی تازه ای بوجود می آید.

خواص شیمیایی یك ماده به مجموعه خواص گفته می شود كه تمایل یا عدم تمایل آن ماده برای شركت در تغییر شیمیایی بیان می كند. .

فكر كنید :
درهر مورد با بیان علت ،‌تغییرهای شرح داده شده را در دو دسته ی فیزیكی و شیمیایی قرار دهید.

تغییر نوع دلیل
ماست پس از مدتی ماندن در هوای گرم ترش می شود
بر اثر مصرف بیش از اندازه ی قند دندان ها سیاه می شوند
كشیدن سمباده روی یك ظرف نقره ای تیره به آن جلا می بخشد
گوشت سرخ بر اثر پخته شدن به رنگ قهوه ای در می آید
سطح تیرآهن پس از مدتی رنگ سرخ مایل به قهوه ای پیدا می كند
شیمیایی
شیمیایی
فیزیكی
شیمیایی
شیمیایی
تغییرذرات
تغییر ذرات
تغییرنكردن ذرات
تغییرذرات
تغییرذرات و زنگ زدن

 


  فكر كنید :
1 – كدامیك از واژه های زیر برای بیان تغییر فیزیكی و كدامیك برای معرفی تغییر شیمیایی بكار می روند.

خردكردن ، ساییدن ، ذوب شدن ، تبخیر شدن ، آسیاب كردن----> تغییر فیزیكی
فاسد شدن ، زنگ زدن، سوزاندن ----> تغییر شیمیایی
   2- برای شمع سه خاصیت فیزیكی و یك خاصیت شیمیایی مثال بزنید.

خاصیت شیمیایی :‌به آسانی می سوزد خاصیت فیزیكی: جامد است – براثر گرما ذوب می شود – رنگ آن معمولاً سفید مایل به زرد است.    3- آیا می توانید تغییر شیمیایی را به تغییر در ساختار ذره های سازنده ی ماده نسبت داد ؟ با توجه به شكل زیر پا سخ خود را توضیح دهید

بله،‌چون مولكول های سه اتمی گاز NO2 قهوه ای رنگ وقتی سرد می شود به مولكول های چهار اتمی N2O4 بی رنگ است تبدیل می شود پس چون ساختار مولكولی عوض شده تغییر شیمیایی است.    نشانه های تغییر شیمیایی:

می دانید كه تغییر به دو صورت فیزیكی و شیمیایی به وقوع می پیوندد. اما چگونه می توان این دو نوع تغییر را از یكدیگر متمایز كرد؟
با اجرای یك آزمون ساده و به كمك نشانه های شیمیایی می توان برخی مواد را شناسایی كرد، برای نمونه با برخی آزمایشها می توان (آزمایش ص 7 كتاب) به وجود مس، نشاسته و كربن و دی اكسید پی برد. به این آزمایش های ساده آزمون شیمیایی می گویند.

   فكر كنید :
معلوم كنید كه در هر مورد تغییر توضیح داده شده فیزیكی یا شیمیایی است؟ آیا با اطلاعات داده شده می توان به این پرسش پاسخ داد؟ چرا؟

1- یك مایع بی رنگ بر اثر گرم شدن به مرور ناپدید می شود.
فیزیكی : چون تبخیر شده است

2 – یك مایع سرد می شود و جامدی در ظرف ته نشین می شود.
فیزیكی :‌چون وقتی سرد می شود مقداری از مواد محلول آن رسوب می كند

3 – یك ماده ی جامد آبی رنگ در آب حل می شود و آب را به رنگ آبی درمی آورد.
فیزیكی : چون ماده در آب حل شده است.

4 – یك ماده جامد آبی رنگ می شود و بوی تندی به مشام می رسد.
اطلاعات كامل نیست. زیرا ممكن است این مایع وقتی به بخار تبدیل می شود بوی تند و تیز باشد یا ممكن است این مایع بر اثر گرما با یك ماده دیگر واكنش شیمیایی انجام داده باشد و بوی تند و تیز ایجاد كند.
   اجزای یك تغییر شیمیایی:

در هر تغییر شیمیایی ماده یا مواد تازه ای بوجود می آید. به این ماده یا مواد جدید فرآورده های تغییر شیمیایی می گویند . هنگامی كه مقداری گوگرد و آهن با یكدیگر واكنش نشان می دهند آهن سولفید بدست می آید. آهن سولفید فرآورده این تغییر شیمیایی است. موادی كه آغاز كننده تغییر شیمیایی هستند. واكنش دهنده ها یا واكنش گرها گفته می شوند. در مثال یاد شده آهن گوگرد واكنش دهنده هستند.

با كمك یك معادله نوشتاری می توان رابطه ی میان واكنش دهنده ها و فرآورده ها در یك تغییر شیمیایی را نشان داد. برای نمونه به معادله ی نوشتاری واكنش میان آهن و گوگرد توجه كنید:
آهن+ گوگرد(واكنش دهنده ها)----> آهن سولفید(فرآورده)
 

سوختن نوعی تغییر شیمیایی

هنگامی كه به یك شعله ی شمع نگاه می كنید یا به یك اجاق خوراك پزی، در حال نگاه كردن به یك تغییر شیمیایی هستید.


می دانید كه اشتعال پذیری یك خاصیت شیمیایی است. در واقع ماده اشتغال پذیر طی یك تغییر شیمیایی كه سوختن نامیده می شود، به مواد تازه ای تبدیل می شود. در این تغییر شیمیایی یك ماده اشتغال پذیر كه ماده ی سوختنی گفته می شود، با اكسیژن موجود در هوا برای نمونه ، به هنگام سوختن شمع دو عنصر كربن و هیدروژن كه عنصرهای سازنده ی شمع هستند با اكسیژن هوا تركیب می شوند و آب و كربن دی اكسید تولید می كنند. همان طور كه مشاهده می شود در این واكنش نور و گرما نیز آزاد می شود.
آهن در برابر هوا به آهستگی با اكسیژن واكنش نشان می دهد و دچار تغییر شیمیایی می شود. به این تغییر شیمیایی زنگ زدن می گویند. اگر چه این تغییر شیمیایی با تولید ماده ای به نام زنگ آهن یا اكسید آهن همراه است ولی مانند سوختن شمع نور و گرمای قابل توجهی آزاد نمی كند.
به طور كلی به واكنش یك ماده با اكسیژن اكسایش می گویند. واكنش های اكسایش عموماً گرماده اند. مقدار گرمای آزاد شده بر اثر اكسایش در موارد مختلف متفاوت است. در برخی از اكسایش ها كه با تولید شعله همراه اند. انرژی قابل توجهی آزاد می شود. سوختن شمع چنین واكنشی است. شمع را از ماده ای به نام پارافین می سازند. پارافین از تركیب شیمیایی دو عنصر كربن و هیدروژن بوجود می آید. در اثر سوختن پارافین،‌افزودن بر تولید كربن دی اكسید و بخار آب مقدار قابل توجهی انرژی نیز آزاد می شود.
انسان با سوزاندن برخی مواد سوختنی انرژی مورد نیاز زندگی خود را تأمین می كند.
به این دسته از مواد سوختنی كه تنها برای تأمین انرژی سوزانده می شوند سوخت می گویند. نفت، بنزین ،‌گازوئیل ،‌زغال سنگ و گاز شهری از جمله مهمترین سوخت ها به شمار می روند.
آتش حاصل از سوختن همان نور و گرمایی است كه ازواكنش ماده ی سوختنی با اكسیژن تولید می شود. البته برای ایجاد آتش تنها قرار گرفتن یك ماده سوختنی در مجاورت اكسیژن كافی نیست، بلكه شرط سومی نیز لازم است. گرما سومین شرط لازم برای ایجاد آتش سوزی است. شكل روبرو كه به مثلث آتش معروف است رابطه ی میان این سه شرط را بخوبی نشان می دهد.

  فكر كنید
گرماده یا گرماگیر بودن هر یك از تغییرهای فیزیكی و شیمیایی زیر را با آوردن دلیل مشخص كنید.
1 – تبخیر آب
2 – پختن غذا
3 – سوختن نفت

1 – گرماگیر : زیرا برای تبدیل آب به بخار گرمای زیادی لازم است.
2 – گرماگیر :‌برای اینكه غذا پخته شود به انرژی گرمایی نیاز دارد.
3 – گرماده : زیرا وقتی نفت شروع به سوختن می كند مقداری زیادی گرما تولید می شود.
   انرژی و تغییرهای فیزیكی و شیمیایی:

هر تغییری چه فیزیكی و چه شیمیایی در ماده با تغییر انرژی – گرفتن یا آزاد ساختن همراه است. یخ بدون گرفتن گرما ذوب نمی شود و گرمای خانه ی ما نیز از انرژی آزاد شده برای سوختن نفت، یا گاز تأمین می شود. بر این مبنا تغییرهای فیزیكی و شیمیایی را به دو دسته گرماده و گرماگیر تقسیم می كنند. تغییر گرماده به تغییرهایی گفته می شود كه با آزاد كردن انرژی – عموماً به صورت گرما – همراه اند. در حالی كه تغییرهای گرماگیر آن دسته تغییراتی هستند كه با گرفتن انرژی عموماً به صورت گرما به وقوع می پیوندد.
به انرژی ذخیره شده در مواد شیمیایی انرژی شیمیایی می گویند. تغییرهای شیمیایی سبب آزاد شدن این انرژی یا افزایش انرژی شیمیایی اندوخته شده در مواد شیمیایی می شوند.
   سرعت تغییرهای شیمیایی :

تغییرهای شیمیایی با سرعت های متفاوتی روی می دهند. در واقع آهسته و برخی تند به پیش می روند.اگر سرعت یك واكنش شیمیایی را سرعت مصرف شدن مواد واكنش دهنده با سرعت تولید فرآورده های آن واكنش در نظر بگیریم. در این صورت واكنشی مانند انفجار مواد منفجره، كه در آن دهها یا صدها كیلوگرم ماده منفجره در كمتر از یك ثانیه مصرف می شود را می توان یك واكنش بسیار سریع دانست. این در حالی است كه روزها طول می كشد تا فقط سطح یك تیرآهن زنگ آهن پوشیده شود. به این علت زنگ زدن آهن از جمله واكنش های شیمیایی آهسته به شمار می آید.    كاتالیزگرها :

یكی دیگر از عواملی كه باعث افزایش سرعت واكنش های شیمیایی می شود، افزون موادی به واكنش دهنده هاست. این مواد كه كاتالیزگرها نامیده می شوند سرعت یك واكنش شیمیایی را افزایش می دهند. كاتالیزگرها خود دچار تغییر شیمیایی نمی شوند و در پایان واكنش بدون تغییر باقی می ماند.    جرم و تغییرهای شیمیایی :

از تغییرهای شیمیایی همواره مجموع جرم واكنش دهنده ها برابر مجموع جرم فرآورده هاست.به عبارت دیگر در واكنش شیمیایی نه از جرم كم نه بر آن افزوده می شود. در واقع جرم ثابت باقی می ماند. این مطلب قانون بایستگی جرم نامیده می شود.

   فكركنید
با دقت به تصویر زیر نگاه كنید. واكنش دهنده ها و فرآورده های واكنش نشان داده شده را مشخص كنید. اگر مولكول های موجود در دو طرف این واكنش را روی كفه ی ترازو قرار دهید، كدام سمت سنگین تر خواهد بود؟ چرا؟

 

هر دوكفه با هم برابر هستند . چون طبق قانون پایستگی جرم در یك واكنش شیمیایی جرم واكنش دهنده ها برابر جرم فرآورده ها می باشد.  

نوع مطلب : درسی - آموزش علوم دوم راهنمایی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه چهارم اردیبهشت 1397 04:31 ق.ظ

Excellent material. Thanks a lot!
where to buy viagra without prescription buy viagra china viagra generic online pharmacy viagra online viagra online viagra online with prescription get online prescription for viagra where can i buy viagra from uk sildenafil where to purchase viagra
جمعه هفدهم فروردین 1397 08:11 ب.ظ

You revealed that adequately.
buy cialis uk no prescription chinese cialis 50 mg cialis efficacit cialis daily dose generic cialis 200 dollar savings card we use it 50 mg cialis dose how much does a cialis cost cialis pills only best offers 100mg cialis cost of cialis per pill
جمعه سوم فروردین 1397 04:43 ب.ظ

Whoa plenty of amazing advice!
cialis 20 mg cost precios cialis peru cialis dosage recommendations fast cialis online tadalafil no prescription cialis cheap compare prices cialis uk tadalafil 20 mg dosagem ideal cialis dose size of cialis
یکشنبه بیست و هفتم اسفند 1396 11:39 ب.ظ

Thanks a lot! I appreciate it.
estudios de cialis genricos cialis preise schweiz cialis generico lilly generic cialis effetti del cialis side effects for cialis we choice cialis pfizer india cialis patent expiration cialis alternative cialis patentablauf in deutschland
جمعه چهارم اردیبهشت 1394 11:56 ق.ظ
عاااااااااااااااالی بود خیلی ممنون
پنجشنبه هجدهم مهر 1392 07:48 ب.ظ
عالی بود
چهارشنبه هشتم خرداد 1392 05:33 ب.ظ
خیلی خوب بود ولی ص 16 رو نداشت
پنجشنبه پانزدهم فروردین 1392 10:41 ق.ظ
was really nice .thank you .please put the other books in your veb site
یکشنبه یازدهم فروردین 1392 06:31 ب.ظ
سلام اگه میشه فصل های دیگه ی کتاب روهم بذاری .باتشکر
پنجشنبه بیست و چهارم اسفند 1391 11:12 ب.ظ
عکسهارا زیادترکنید.
شنبه نوزدهم اسفند 1391 08:16 ب.ظ
خیلی خوب بود . استفاده های زیادی كردم . لطفا چند تا عكس هم كنار این متن بگذارید .
سه شنبه بیست و چهارم بهمن 1391 08:47 ب.ظ
خیلی عالیییییییییییییی بودازاول سال5تا20گرفتم مرسیشماعالی هستید
یکشنبه پانزدهم بهمن 1391 08:51 ب.ظ
یکشنبه پانزدهم بهمن 1391 08:45 ب.ظ
سلام من سیناپندی هستم خیلی خوب بود ولی پاورپینت ندارد
یکشنبه یکم بهمن 1391 08:00 ب.ظ
baghiye koooooooooo?
چهارشنبه بیست و هفتم دی 1391 09:16 ق.ظ
مطالبش کم بود
جمعه یکم دی 1391 04:21 ب.ظ
لطف کنید ازمایش کنید ها رو هم اضافه کنید.ممنون
چهارشنبه بیست و نهم آذر 1391 08:26 ب.ظ
چرا عکس های زیادی نگذاشتین
چهارشنبه بیست و نهم آذر 1391 07:30 ب.ظ
سلام همش رو بزاریدیکم کمک کنیدبعضی ازصفحه ها موجودنیستتتتتتتتتتتتتتتتتت
چهارشنبه بیست و نهم آذر 1391 07:24 ب.ظ
بسیارعالی بودولی چراهمش نبود
سه شنبه بیست و هشتم آذر 1391 03:46 ب.ظ
خوب بود ولی تصویر نداشت سرگرمی علمی نداشت
دوشنبه سیزدهم آذر 1391 09:32 ق.ظ
فکرکنیدصفحه ی 16 نبود
سه شنبه سی ام آبان 1391 05:23 ب.ظ
ببببببببببببببببببببببببببببببببببد نببببببببببببببببود
دوشنبه پانزدهم آبان 1391 08:50 ب.ظ
تورو به قرآن عکس آزمایشات هم بگذارید
دوشنبه پانزدهم آبان 1391 08:05 ب.ظ
بسسسسسسسسسسسسسسسیارعالللللللللللللللللللللللللللی است.
پنجشنبه چهارم آبان 1391 10:25 ب.ظ
سلام بر معلم عزیز مطالب بسیار آموزنده بود اگر بعضی از سوالات امتحانات مختلف که به بحث مربوط است نیز آورده شود برای دانش اموزان جذابیت بیشتری دارد خدا قوت
یکشنبه سی ام مهر 1391 06:41 ب.ظ
فکر کنید صفحه ی اخررا نگذاشته بودیددددددددددد
جمعه بیست و هشتم مهر 1391 02:46 ب.ظ
شما معلم کدام شهر هستید
احمد كلانترنژادمشهد..ناحیه 6
جمعه بیست و هشتم مهر 1391 02:45 ب.ظ
خیلیخوب بود فصلدوم هم دارین
پنجشنبه بیست و هفتم مهر 1391 05:49 ب.ظ
با دقت بیشترو کامل تر نتیجه ی بهتر
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
free counters